ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Conflicten in de familiesfeer

 

Familieverhoudingen onder druk

Conflicten in de familiesfeer zijn vaak complex van aard. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Ten eerste spelen er vaak (interactiepatronen) die al heel lang spelen en als je ze doorbreken wil, merk je al snel hoe hardnekkig ze zijn. Ten tweede kunnen deze conflicten als een olievlek de hele familie besmetten en leiden tot kampen of coalities die al net zo moeilijk te breken zijn als de complexe gedragspatronen. Ten derde is het voor veel mensen een grote en rigoureuze stap de familieconflicten op te lossen door de relatie te verbreken, hoewel die stap soms ook bevrijdend kan werken. Het alternatief - voor de goede vrede je mond maar houden en je lijdzaam in de oude patronen  laten duwen - wordt vaak gekozen om de relatie niet op scherp te zetten, maar is de lange termijn natuurlijk niet bevredigend en moeilijk vol te houden.

 

Voorbeelden van familieconflicten waarin wij als mediator betrokken zijn geweest, zijn spanningen binnen familiebedrijven, bijvoorbeeld over de opvolging en onenigheid over erfeniskwesties. Het zakelijke meningsverschil is bijna altijd een symptoom voor dieperliggende kwesties en een oplossing zal geen stand houden als niet ook die dieperliggende kwesties besproken zijn. Het woord 'oplossen' is bij die dieperliggende zaken niet altijd het juiste woord, maar het helpt zeker om samen verder te kunnen als er meer begrip, erkenning en inzicht ontstaat.