ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Spanningen op het werk

 

Arbeidsgeschillen

Waar gewerkt wordt, is spanning en verschil van mening. Zolang die spanningen en die verschillen van inzicht niet affectief (relationeel) zijn, is er niets aan de hand; sterker nog, dan zorgen ze er vaak voor dat er betere oplossingen worden gevonden of betere besluiten worden genomen. Soms echter zijn die spanningen wel affectief geworden: de communicatiekanalen raken verstopt, het vertrouwen komt onder druk te staan, het wederzijds begrip neemt af en er ontstaan negatieve beelden van elkaar. Dit soort situaties is voor niemand goed: ze hebben impact op de betrokkenen zelf, op de organisatie en op de directe omgeving van betrokkenen, zowel privé als zakelijk.

 

Niets doen in dit soort conflictueuze situaties helpt zelden of nooit. Er ontstaan patronen of reacties (elkaar uit de weg gaan, steun zoeken bij gelijkgestemden, de juridische weg inslaan) die de situatie eerder verergeren dan verbeteren. Biedt mediation soelaas?

 

Meerwaarde van mediation

Als wij als mediator betrokken worden in een arbeidsgeschil, dan onderzoeken wij in eerste instantie of de betrokkenen nog energie willen steken in het herstellen of verbeteren van de werkrelatie. In aparte gesprekken met betrokkenen horen we beide verhalen en krijgen we een beeld van de impact die de situatie op ieder van hen heeft.